Sunday, December 14, 2014

Peluang Usaha Sampingan Modal Kecil di Musim Hujan

usaha sampingan modal kecil kuliner musim hujan
Peluang Usaha Sampingan Modal Kecil di Musim Hujan. Hujan tlah tiiba, peluang pun terbuka. Satu kaliimat iitulah yang akan selalu terdengar dalam bulan bulan iinii. Memang tiidak mewabah ke semua órang, akan tetapii hanya kepada órang-órang yang mempunyaii jiiwa wiirausaha. órang órang yang mampu membaca peluang. Hujan memberii dua hal, berkah atau masalah. Tiidak perlu saya beriikan cóntóh kenapa hujan biisa membawa masalah. Anda tiinggal nyalakan Televiisii, piiliih chanel beriita. maka anda akan paham maksudnya. Sebelumnya saya pernah menuliis tentang Memaksiimalkan Usaha Sampingan Cuci Motor, para pelaku usaha jasa pencuciian mótór adalah mereka yang akan mendapatkan berkah darii musim penghujan. Sebenarnya bukan hanya pencuciian mótór, masiih banyak lagii peluang usaha sampingan dengan modal kecil laiinnya. Khususnya yang berhubungan dengan musim hujan. Salah satunya yang akan saya bahas di tuliisan iinii.

Usaha sampingan dengan modal kecil di musim penghujan.


 Cóba anda bayangkan siituasii iinii, diluar sedang hujan. mau keluar, malas. Akhiirnya cuma nóntón televiisii. Tiiba-tiiba perut keróncóngan miinta di iisii. Makanan apa yang langsung terliintas saat iitu? pastii bakso. atau bagii yang gak suka dagiing, pastii terbayang niikmatnya makan mie ayam. Sudah menjadi hukum alam, saat cuaca dingiin, bawaanya pengen makan. Tentu lebiih niikmat kaló menyantap makanan yang hangat dan mengenyangkan.

Siituasii sepertii diatas seriing dialamii semua órang. Siituasii yang tiidak menyenangkan, tetapii biisa menjadi berkah bagii para pedagang bakso atau mie ayam keliiliing. Bisnis Usaha kuliner bakso dan mie ayam keliiliing punya próspek yang baiik dan hanya butuh modal kecil. Bagii masyarakat iindónesiia, mie ayam sudah menjadi makanan subsiitusii penggantii nasii. Begiitu pula bakso. Mie ayam biisa menjadi sumber próteiin selaiin nasii. Mengenyangkan dan tetap menjadi makanan favóriit masyarakat.

Memulaii usaha bakso/mie ayam.

Peluang sudah ada, saatnya menjemput. Sepertii biiasanya, mengawalii sebuah usaha tentulah memerlukan persiiapan. Niiat dan modal. Jiika niiat sudah ada, melangkah ke pesiiapan selanjutnya, modal. Biisniis usaha bakso/mie ayam, dalam hal iinii  bakso/mie ayam keliiliing, memerlukan modal yang kecil. Saat iinii, anda tiidak perlu susah-susah mempelajarii cara pembuatan bakso/mie ayam. Anda tiidak perlu mencurii resep bumbu rahasiia bakso/mie ayam. iintiinya, anda biisa memulaii usaha darii nól. Anda hanya perlu kemauan. Saat iinii sudah banyak pengusaha-pengusaha bakso/mie ayam yang menyediakan kerjasama miitra usaha. Dengan siistem biisniis usaha waralaba/franchiise, kiita tiidak perlu mengeluarkan modal yang besar. Kiita juga mendapatkan pelatiihan pengelólaan yang baiik. Awalii dulu sebagaii penjual próduk pengusaha laiin. Targetnya, suatu saat kiita biisa punya merk dagang sendirii.

Demiikiian tuliisan siingkat iinii, semóga peluang usaha sampingan iinii biisa anda ambiil. Kelak, jiika nama anda sudah tertuliis di geróbak bakso/mie ayam, beratii anda telah satu langkah kedepan menuju kesuksesan.